โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

300 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง

จ.ขอนแก่น 40150

 
         

แบบฟอร์มการชำระเงิน


 

ชื่อผู้สมัคร : กังสดาล มีสกุลทิพยานนท์

หมายเลขผู้สมัคร : 1061

ประเภทที่สมัคร : ซุปเปอร์ฟันรัน อายุ อายุไม่เกิน 12 ปี

จำนวนค่าสมัครที่ต้องชำระทั้งหมด

370 บาท

 
  รายละเอียดการชำระเงิน      

ลำดับที่ รายละเอียด ราคา
1 ค่าสมัครรวมทั้งหมด 170
2 size-XS 200
 

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี : 984-9-57189-6

ชื่อบัญชี : นายชัชชัย พระราช และ นางสาวพลอยไพลิน ใจศิริ

และ นายศุภณัฐ พานมะลึก

 

วิธีการแจ้งชำระเงิน

1.แจ้งทางอีเมลได้ที่ : chatkankae@gmail.com

2.Facebook : วิ่งเพื่อให้

3.Line ID : kaekankam

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ :

081-954-4650 ครูชัชชัย พระราช