แบบฟอร์มการชำระเงิน


 

หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า : 2019110200000001

ชื่อผู้รับสินค้า : สาวิตรี สงภักดิ์

ประเภทการรับสินค้า : รับสินค้าด้วยตัวเอง

ยอดสั่งซื้อ

270 บาท

 
  รายละเอียดการชำระเงิน      

ลำดับที่ รายละเอียด ราคา
1 ตุ๊กตาน้องแบ่งปัน - ตุ๊กตาน้องแบ่งปันไซต์มาตรฐาน 270
 

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี : 984-9-57189-6

ชื่อบัญชี : นายชัชชัย พระราช และ นางสาวพลอยไพลิน ใจศิริ

และ นายศุภณัฐ พานมะลึก

 

วิธีการแจ้งชำระเงิน

1.แจ้งทางอีเมลได้ที่ : chatkankae@gmail.com

2.Facebook : วิ่งเพื่อให้

3.Line ID : kaekankam

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ :

081-954-4650 ครูชัชชัย พระราช